via de Devinus Methode

Training in bewust ZIJN

Deze training is individueel of groepsgewijs te volgen en heeft tot doel om in je eigen kracht te komen, jezelf te herwaarderen en te leren leven en luisteren naar je hart, waarin al je wijsheid, liefde en licht aanwezig is. 

Via het stappenplan van de Devinus methode kun je in zeven keer jezelf opschonen van beperkende en verkeerd geïnterpreteerde gedachtepatronen, je denkgeest bevrijden, door jezelf en anderen te vergeven en in verbinding komen met je essentie, met waar jij voor kiest, het grotere geheel en meer eenheid en saamhorigheid ervaren in dit moment, het NU.

Je krijgt inzicht in de pijn van je innerlijk kind, dader/slachtofferrollen die we hebben aangenomen, angst en weerstand, oordelen, zelfveroordeling, verwachtingen en aannames ten einde deze in liefde op te geven en open te staan voor nieuwe steundende gedragingen en gedachtes, voorkomend uit onze eigen Intuïtie. Dit gebeurd middels oefeningen, meditaties en bekrachtigingen. Na het loslaten, volgen bekrachtigingen van het nieuw gevoelde.

D  evine one within, een weg naar

E enheid . Je

V erbinden met al wat is, via je

I ntuïtie,   de weg van het hart te volgen

N u , is de tijd om in

U niversele Liefde te komen en in

S aamhorigheid

 

 Vergeving is hierbij de kern

Niet denken, maar ervaren en doen!

Praktische info

WAAROM EEN TRAJECT?

Alle leerprocessen hebben tijd nodig om te integreren. Het is belangrijk dat je niet alleen doorvoelt, los laat en heelt, maar ook dat je naar je nieuwe inzichten gaat handelen. Dan pas zet je echt om! En is de transformatie compleet!

INDIVIDUEEL

Voor een individueel traject, maak hier een afspraak: contact
We hebben eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we onderzoeken of dit traject de beste optie voor jou is en of het klikt. Daarna volgen nog zeven begeleidingssessies van ong. anderhalf uur. Soms is er ook "huiswerk". 

OF IN EEN GROEP.

Het individuele traject kost €495,00. ( dit is slechts €70,00 per keer)Dit is incl. het boek: HOU ERMEE OP! "bevrijd je denkgeest" geschreven door Sylvia Smit en Benigna Consten. In een groep kost het €350,00 en bestel je het boek zelf bij www.devinus.nl  of Bol.com.

Ik volgde de training bij Sylvia en ben sinds juni 2017 gecertificeert Devinus coach.

Denk je dat dit wat voor je kan zijn, mail me, App me voor een gratis kennismakingsgesprek.

De training vindt plaats in Centrum de Anch te Winsum en de introductie is op 15 september! Voor €10,00 kijk en ervaar je of het wat voor je is. Van 10.00 - 12.00, graag hier je opgave: Contact

Vervolgens op 29 sept. van 10.00 - 12.00. En vervolgens op 6 okt, 20 okt, 10 nov. 24 nov. ,8 dec. en eindigt op 22 december.middags van 14.00 - 16.00.

Je leest ook meer over deze methode op de website: www.devinus.nl

Deze universele leringen van Jezus, vormen de basis van deze training, zoals Maria magdalena ze verder ook uitdroeg. Het gaat bovenal om jezelf te leren lief te hebben en jezelf te vergeven om vervolgens je oude gedachtepatronen los te laten/je schoon te wassen en je over te geven aan het christusbewustzijnsveld, oftewel, de liefde en de wijsheid in jezelf, die er altijd al was en altijd zal zijn. Met het hinduïsme gezegd: Tat Savitur Varenyam ofte wel je Boeddha natuur...