Isis Healing

Isis met haar beschermende vleugels en fossielen uit de woestijn bij fayoem

Isis Healing

Over Isis

Isis is de belangrijkste Godin uit het oude Egypte. De mythe gaat dat zij de dochter is van Geb (god vd aarde) en Nut ( godin vd hemel). Daadkrachtig en vruchtbaar als ze is, zocht ze alle verloren delen van haar vermoordde broer/partner Osiris bij elkaar, vormde een penis ( want dit deel werd niet terug gevonden) en baarde een zoon; Horus. Later sloeg Horus haar hoofd af, omdat ze Seth , eveneens broer van Osiris en Isis die zijn vader Osiris vermoordde, steeds probeerde op t rechte pad te krijgen. Maar Thot was haar welgezind en gaf haar het hoofd van een koe, zo ontstond Hathor. De liefdevolle uitvoering, spelend met klank via het sistrum en de stem en dans ( uiting van de stromende levenskracht, waar de anch,haar attribuut, de sleutel van is).

Voor de Grieken symboliseerde zij " het vrouwelijke natuurprincipe". Aphrodite en Demeter werden aan haar gelinkt.  Haar cultus is weids verbreid. Door de Romeinen werd ze vereerd als " degene die alle vormen kan aannemen; de Ene die Al is". In Ierland als Danu! Moeder Maria met kindje Jezus op schoot, lijkt een copie van Isis met Horus op schoot...

Gesitueerd in het sterrenstelsel Sirius, waar Osiris aan Orion wordt gelinkt. Beidde hebben een connectie met de grote piramide. Waren de goden kosmonauten? Mijns inziens wel!

Toen ik in 2016 voor de 4de keer in Egypte was, kreeg ik in Fayoum een plek waar er een waterval is in de woestijn in ontmoeting met Isis, de Isis healing aangereikt.

Wat doet een Isis Healing?

Het is troostend en brengt jou in contact met de bedoeling van je leven en laat jouw volledige potentieel ontwaken. Het geeft nooit meer, dan waar jij nu aan toe bent. Een healing kun je dan ook maandelijks herhalen en zal je steeds dieper verbinden met datgene waar jij voor gekomen bent.

Kosten


Eenmalig €35,00 of kies voor een seizoensafstemming; 3 keer voor €90,00.